- For kvinder med ambitioner – når tanker om familie og karriere mødes - http://karrieremor.dk -

Spørg KarriereMor: Kan jeg genfinde passionen i mit nuværende job?

Kære Maj

Jeg har igennem snart 15 år arbejdet indenfor samme felt og har gennem den sidste tid mærket et behov for måske at prøve noget andet. Det er ligesom ikke sjovt at gå på arbejde mere og jeg savner nye udfordringer.

Jeg er uddannet lærer og har arbejdet forskellige funktioner i skolevæsenet. Jeg elsker følelsen af at gøre en forskel for en masse børn og unge, men de seneste år er min iver for at bidrage blevet kvalt af stigende krav om dokumentation og kontrol.

Jeg savner virkelig at mærke energien og passionen, når jeg går på arbejde. Men er jeg er usikker på, om jeg kan komme til at opleve det igen mit nuværende job (eller bare indenfor mit felt) eller om jeg skal til at lave noget helt andet i fremtiden.

Jeg ved, at jeg gerne vil arbejde med mennesker og jeg vil gerne bruge min kreativitet mere end jeg gør idag. Jeg er bekymret over de økonomiske konsekvenser, der vil være forbundet med at sige et godt job op – især hvis det betyder, at jeg skal til at på skolebænken igen. Det er jeg ikke sikker på, at vores families økonomi kan holde til. Hvordan kommer jeg videre med mine tanker?

HM

Hej HM

I første omgang vil jeg opfordre dig til at blive helt specifik og konkret i forhold til, hvad din utilfredshed går på. Helt præcist hvad er det, som du gerne vil have skal være anderledes og hvorfor?

Det er en vigtig lektie at tage med fra din nuværende situation og vil være et godt pejlemærke for dig i fremtidens job. Jeg lægger mærke til, at du skriver at energien har forladt dit engagement i dit arbejde. Det plejer, at være et tegn på, at der skal ske noget nyt. Hvis energien forsvinder, er det som regel tegn på, at man skal videre.
Modsat vil jeg også advare dig imod at tro at græsset er grønnere i et andet job. Langt hen ad vejen vil du tage de samme vaner og mønstre med i et nyt job – og med tiden vil du støde på den samme frustration, som du møder lige nu. Derfor vil jeg allerførst råde dig til at kigge på, om du kan gøre noget aktivt for at forny dig i dit nuværende job.

Kan du gøre noget anderledes, lave nogle nye rutiner eller søge ny viden på dit felt? Man siger, at en tilstand altid enten er stagnerende, dalende eller stigende og der er ingen andre end os selv, der kan ændre den tilstand, som vi befinder os i.

Når alt det er sagt, synes jeg, at det er vigtigt, at du tager dine frustrationer alvorligt. Jeg vil opfordre dig til at finde en coach eller en anden sparringspartner, som kan hjælpe dig med at blive helt klar og specifik på din situation. Sammen kan I afklare hvilke konkrete forandringer, som skal ske for at du genfinder energien og passionen og sammen kan I lave en værdiafklaring, som også tager højde for de overvejelser om økonomisk tryghed, som du nævner.

Held og lykke med din proces,
Maj [1]