Spørg KarriereMor: Dårlig stemning i teamet

Udskriv til printer / Send artiklen til ven

Kære Lene,

Jeg har brug for luft eller gode råd. I godt to år har jeg været teamleder for en lille gruppe på 5. For mig var det en ny udfordring og heldigvis gik det godt i starten og vi havde det fint sammen. Men det sidste halve års tid synes jeg har været en prøvelse. Vi sidder næsten og mundhugges på vores teammøder, det er især to som fører ordet, og jeg er bare godt og grundigt træt af det. Det skaber en rigtig dårlig stemning og gør det svært at holde fokus. Jeg har prøvet at tale med dem om det et par gange, men jeg føler at jeg løber panden mod en mur og jeg er heller ikke så god til at tackle den slags. Har du et bud på, hvad jeg kan stille op?

Venlig hilsen

Anna

Kære Anna,

Det er selvfølgelig svært at vide uden at tale med jer, hvor hunden ligger begravet, så du må betragte mit svar som et erfaringsvis anvendeligt perspektiv på konflikter.

Mange professionelle uoverensstemmelser kommer til udtryk i form af mundhuggeri, fordi man ikke har tradition for at tale åbent om forskellige standarder og måder at gøre tingene på. Og så kommer man let til at tale om personen i stedet for professionen.

Min indfaldsvinkel er, at når vi er optaget af noget i så høj grad, at vi ligefrem gider skændes om det, så ligger der et stort ønske om at værne om nogle værdier bag.

I arbejdsmæssig sammenhæng kan det fx handle om professionelle normer, holdninger, standarder og ikke mindst ønsket om at kunne varetage jobbet så godt som muligt. Hvis vores professionelle værdier er uafstemte, så forsøger vi hver især at udføre vores job ud fra dét, vi oplever som det bedste. Og det konflikter måske med andres holdninger til, hvordan opgaverne skal gribes an.

Så skænderier er i virkeligheden en invitation. En invitation til at se nærmere på hvordan I kan opnå en større samklang om jeres professionelle arbejde. Det er en invitation til at drøfte professionelle normer, standarder og samarbejde – helt konkret og funderet i, hvad der skaber de bedste resultater.

Jo stærkere følelser, der kommer til udtryk, jo stærkere er invitationen. Og jo vigtigere bliver det, at man handler på det.

Selv om invitationen meget let kan opleves som ubehagelig, så giver det mulighed for at spørge ind til, hvad det er vi ønsker at skabe og hvordan vi bedst muligt realiserer det under de givne betingelser. Samtidig er det en måde at anerkende og respektere forskellige værdier på, fordi vi netop tager afsæt i den enkeltes værdisæt.

Min opfordring er, at I tar´ en snak i teamet om jeres professionelle værdier og om, hvordan I hver især forsøger at værne om dem. Mundhuggeriet kan således bidrage til en fornyet åbenhed om, hvad der skal til for, at hver enkelt føler sig respekteret og anerkendt på sit professionelle bidrag.

Start med at anerkende mundhuggeriet som et udtryk for, at du oplever teamet som engageret og i besiddelse af stærke professionelle værdier.

Nogle gode spørgsmål kan være:

  • Hvornår og i hvilke situationer oplever du særligt at blive irritabel/vred/frustreret?
  • Når du bliver irritabel/vred/frustreret, hvad er det så for nogle værdier, der er vigtige for dig at værne om?
  • Hvad skal der til for, at du føler at dine værdier anerkendes og respekteres? Hvad vil du gerne opnå, og hvordan kan vi føre det ud i livet?

Jeg håber, du kan bruge mit input. Du er selvfølgelig velkommen til at vende tilbage.

Mange hilsner

Lene

Om Lene Damtoft

Har siden 2001 ejet og drevet konsulentbureauet Damtoft.com, som beskæftiger sig med ledelses- og organisationsudvikling, procesledelse og CSR-udvikling. Desuden mor til tre på hhv. 3, 12 og 18.

Skriv en kommentar...

*