Mindful living: Skab dig et bæredygtigt liv og red verden

Udskriv til printer / Send artiklen til ven

Mindfulness er kunsten at kunne være i absolut nærvær med sig selv.

At mærke, at vores følelser ikke er det fulde billede af virkeligheden, men at vi har mulighed for at træne os i at være med det, som er, gennem accept og observation af vores indre liv.

Mindfulness og træning i nærvær er dermed en invitation til at leve et langt mere bæredygtigt indre liv, idet så mange konflikter og så megen ufred i verden opstår på grund af vores indre følelsesforvirring, projektioner og fortrængning af svære følelser. Ved at blive mere bevidste om vores indre liv, kommer vi i bedre balance.

Vi lærer at forstå, at vi ikke er vores følelser og vores tanker – de er kun et udsnit af vores virkelighed, og vi har mulighed for at arbejde med dem og – på sigt – ændre dem. Ved at ændre vores indre verden opstår ofte også behovet for at ændre den ydre verden, hvis ikke det sker helt af sig selv.

Den tyske forsker, Otto Scharmer, taler i sin Teori U om, hvordan vi helt automatisk downloader al den information, vi får, og sætter den i de samme kasser, som vi altid har gjort. Derved skaber vi hele tiden mere af det samme. For at kunne ændre dette – og derved ændre vores eget liv – må vi ændre perspektiv. Dette gør vi kun, når vi formår at være i absolut nærvær med os selv. Først der kan vi høre og mærke, hvad fremtiden virkelig kalder os til at gøre for at skabe forandringer.

Men det handler i høj grad også om at blive bevidst om eget ståsted i verden: Hvad kommer jeg af? Hvilken bagage har jeg med i min rygsæk? Og hvad betyder den for mig? Hvad får den mig til at gøre af automatiske ting, som jeg ikke lige har fået reflekteret over? Og hvad rummer min baggage af uopdaget potentiale, som jeg endnu ikke har fået sat fri?

Hvis jeg virkelig gør det regnskab op, vil jeg opdage at der er meget, jeg ikke længere har brug for, som kan parkeres på ‘museet for gamle overbevisninger’. Og mange nye styrker, som jeg endnu ikke har fået sat fri – enten fordi jeg ikke vidste, de var der, eller fordi jeg ikke har turdet stå 100 % ved, hvem jeg virkelig er inderst inde, men har levet et “burde/skulle-liv” med ren downloading.

Men verden, som vi kender den, er ved at bryde sammen. Alle vores kendte strukturer er ved at bryde sammen: Økonomisk, politisk, klimamæssigt osv. Vi har derfor brug for en markant ændring.

Derfor handler et bæredygtigt liv ikke kun om dit indre, men i lige så høj grad om de valg, du træffer hver dag. Vi lever i en global verden, og hvert eneste valg, du træffer hver dag, har derfor indflydelse på andre end dig. Den mad du spiser, det tøj du køber, den bil du har, din måde at købe ind på osv….

For at skabe en ændring må vi turde  kigge indad og gøre op med, hvem vi er, og hvilke handlinger, der kendtegner os. Vi skal ikke længere bare downloade “virkeligheden” og forholde os til den gennem et mediebillede og en tankegang, der for længst har spillet fallit, og som  kun er bygget op omkring mest mulig drama og mest mulig profit.

Et af de grundlæggende værktøjer i mindfulness er venlighedsmeditation. Ikke bare venlighed mod sig selv, men også mod andre og verden.

Forestil dig en verden, hvor vi stiller os åbne, ikke fordømmer, men mærker efter i vores indre, før vi handler og reagerer på de ydre input, vi modtager. Og hvor vi reflekterer på alle indre output, inden vi sætter dem op som sandheder. Og derved også skaber handlinger, der gavner fælleskabet i alt, hvad vi gør, og ikke kun tager udgangspunkt i vores egen lille andedam.

Øvelse:

  • Hvad er du parat til at gøre i dag for at skabe et mere bæredygtigt indre liv hos dig selv?
  • Hvad ville være den vildeste nye tanke, du kunne få? Og hvor modig er du i forhold til at føre den ud i livet?
  • Er du parat til at tage ansvar for din del af verden? Og på hvilken måde er du villig til at forpligtige dig?

Vil du gerne lære mere om mindfulness? Så klik her og bliv inspireret.

Har du erfaringer med ovenstående, du har lyst til at dele? Eller et spørgsmål til Flora? Skriv i så fald gerne din kommentar eller dit spørgsmål i kommentarfeltet nedenfor…

Om Flora Skouboe Eriksen

Proceskonsulent, coach og mindfulness instruktør og har i over 15 år arbejdet med udvikling af mennesker og organisationer - se mere her. Derudover er hun mor i en sammenbragt familie med 2 teenagedøtre og et fælles barn på 6 år.

Skriv en kommentar...

*