Transport (og en hel masse andet) er kønnet!

Udskriv til printer / Send artiklen til ven

Forleden dag faldt jeg over denne lille publikation, som er en praktisk guide til mainstreaming i det politiske analysearbejde. Det lyder flot – men også liiige lidt bureaukratisk og højpandet.

Anyways, da jeg læste publikationen og sad med en dejlig følelse af at være blevet bare lidt klogere. At her var et område som (blandt andre ting) vedrørte ligestilling, men som jeg aldrig før havde skænket en tanke. Egentlig er det ret banalt: De beslutninger vi træffer har nogle konsekvenser for nogle og ikke i samme grad for nogle andre:

Når der skæres ned på antallet af busruter i København, har det en langt større betydning for kvinder, der i højere grad end mænd, er brugere af den offentlige nærtransport. når der indføres obligatoriske sundhedstjek af alle 50-årige, vil det først og fremmest bidrage til, at flere mænd får et bedre helbred, da mænd almindeligvis ikke besøger en læge nær så ofte som kvinder. Når åbningstiderne for børnehaven ændres, når forsvaret laver en ny strategi, når aktieomsætningsafgiften forhøjes – alt påvirker mænd og kvinder forskelligt. Dermed ikke sagt, at det nødvendigvis er et ideal, at mænd og kvinder skal påvirkes på præcis samme måde og leve identiske liv. Men uhensigtsmæssige, uretfærdige og utidssvarende skævheder skal modarbejdes.

Ovenstående rummer muligvis en fuldstændig logisk pointe som måske ligefrem kan kaldes logik for burhøns – men der gik en prås op for mig, da jeg læste publikationen. Jeg tror, det hænger sammen med, at jeg inderst inde tror/mener/håber at mænd og kvinder er lige og dermed (i min logik) påvirker forandringer mænd og kvinder ens. Men så blev jeg klogere, fordi sådan hænger verden alligevel ikke altid sammen. En del af forklaringen (set i en transportkontekst) kommer her:

Transport er kønnet fordi transportadfærd er forskellig

Der er dokumenteret forskelle i, hvordan kvinder og mænd bruger transport. Mænd rejser længere og tager oftere bilen, hvor kvinder oftere tager offentlig transport og generelt rejser mere lokalt. Der er med andre ord forskellig, kønsbestemt brug af et fælles transportsystem. Forskellene i kvinders og mænds brug af transport er relateret til uligheder på arbejdsmarkedet og arbejdsfordelingen i hjemmet, ligesom de er relateret til byens struktur. Vejnettets design er f.eks. i højere grad designet efter den model, mænd oftest rejser efter. Derudover spiller de prægninger, kvinder og mænd bliver udsat for i deres op vækst og i deres sociale liv ind på deres rejsemønstre. Kilde; Bæredygtig & Ligestillet transport: Gender Mainstreaming European Transport Research and Policies, KU 2007.

Til min store overraskelse så jeg, at jeg passede lige ind i denne køns-forskels-kasse. Jeg er den, der cykler på arbejde – hver dag. Min kæreste er ham, der har længere på arbejde og derfor tager bilen – han værger sig ved tanken om at tage offentlig transport. Hvorfor ved jeg ikke rigtig. Jeg har en mistanke om, at han mener, at hans liv er for kort til at vente på noget som helst, der ikke ”kun” handler om at servicere ham?

Jeg tror en forskel på ham og mig er vores evne til at tilpasse os og til at ”stille sig tilfreds”. I stedet for at være irriteret over at bussen tager en mindre omvej, og dermed tager lang tid, så fokuserer jeg på, at jeg fx kan snakke (lovligt) i mobil mens jeg kører, jeg kan læse en bog (hvis jeg ikke bliver køresyg) og jeg kan arbejde imens. Hvis den forskel i opfattelsen af offentlig transport har noget at gøre med vores prægning i opvæksten, vil jeg utroligt gerne vide mere om den dersens prægning. Det vil busselskaberne og Metro sikkert også gerne…

Ligestilling handler altså ikke bare om ligeløn, barsel eller prostitution, som det ellers ofte (forenklet?) bliver fremstillet i medierne. Det handler også om at alle de valg og fravalg, der bliver truffet (især af politikerne, men sikkert også en hel masse andre steder i samfundet, fx på arbejdspladserne) med fordel kan testes for deres påvirkning på blandt andet kønnene. Man er nødt til at se på følgevirkningerne af de beslutninger, der bliver truffet ud fra en viden om at kønnene ikke altid er lige eller handler ens. Man kan sige at for at behandle alle ens er man nødt til at behandle dem forskelligt.

Hvad mener du? Er du enig eller uenig med artiklens konklusioner? Synes du ligestilling er vedkommende? Eller mener du, at vi har opnået fuld ligestilling? Skriv meget gerne en kommentar i kommentarfeltet nedenfor…

Om Lise Borgstrøm Henriksen

Cand.mag. i kommunikation; har tidligere arbejdet i reklamebranchen men er nu ansat som kommunikationskonsulent i Sekretariatet for Cykelsuperstier. Lise arbejder sideløbende med ligestilling og kvinder i ledelse gennem netværket Protocol.

Skriv en kommentar...

*