Paradokset ved succes

Udskriv til printer / Send artiklen til ven

Vi drømmer alle om at være en succes. Hvem vil stræbe efter alternativet: at være en fiasko. Men selvom succesen er et mål for de fleste, er det en mærkelig abstrakt størrelse. Hvad vil det egentlig sige at være en succes?

Der findes der ikke nogen entydig definition på succes, og derfor er det op til dig selv at vurdere og beslutte dig for, hvad du opfatter som en succes.

Spørgsmål, du bør stille dig selv
Under denne proces kan du have glæde af at stille dig selv nærgående spørgsmål såsom:

  • Lever jeg det liv, som jeg gerne vil?
  • Har jeg det job, jeg ønsker mig?
  • Byder jobbet på nok udfordringer?
  • Får jeg en fair løn?
  • Trives jeg med mine kollegaer?

Vær hudløs ærlig over for dig selv, når du besvarer spørgsmålene, så drop alle dårlige undskyldninger og forklaringer.

Hvis du vil ændre din situation, er det nødvendigt, du erkender, at du selv har ansvaret og dernæst gøre noget aktivt ved det, der skal ændres.

Men overordnet er det selvfølgelig nødvendigt, at du er bevidst om, hvad det er, du ønsker dig af dit liv.

Det handler grundlæggende om, at du selv finder ud af, hvem du er, og hvad du vil – frem for at basere dit liv på at stræbe efter omverdenens anerkendelse.

Jagten på succes
Succes forbindes ofte med opnåelse af et givent mål, men langt de fleste begår den fejl, at de sætter sig overfladiske mål i form af penge, status, titel og drømmejobbet. Denne tankegang vil ofte skabe flere frustrationer end glæder, fordi vi forventer, at opfyldelsen af målet så automatisk vil betyde, at vi bliver lykkelige.

Men når vi først har opnået det, som burde være drømmejobbet – og har opnået den eftertragtede status og høje løn – opdager vi, at alle disse eksterne ting dybest set ikke har ændret vores følelsesmæssige oplevelse eller givet os det, som vi inderst inde drømte om.

Når målet først er realiseret, så haster vi derfor hurtigt videre til næste mål i håbet om, at dette vil indfri forventningerne. Resultatet er, at hele livet bliver én lang jagt på succes.

Den ægte succes
Ægte succes er imidlertid en indre følelse, en sindstilstand, en følelsesmæssig oplevelse, som handler om at være tilfreds med job, karriere og sit liv som helhed.

Alt for mange definerer deres succes ud fra andres normer, holdninger og opfattelser, og i jagten på succes sammenligner de sig hele tiden med andre. Resultatet er, at de er i evig konkurrence med sig selv og omverdenen og har en konstant følelse af ikke at være gode nok.

Selvom andre betragter dig som en succes, er det reelt uden betydning. For sandheden er, at du inderst inde allerede ved, om du rent faktisk er tilfreds, eller om du bare lader som om. Er sidstnævnte tilfældet, bør du se at få ændret på forholdene.

Når prisen er for høj
Du kan sagtens have succes på et eller flere områder af dit liv og samtidigt ”fiasko” på andre områder. Eksempelvis succes i jobbet, rent materielt og økonomisk, men bag facaden være et ensomt og ulykkeligt menneske med et mislykket ægteskab og et fremmedgjort forhold til børnene. Sagt med andre ord skal man passe på, at ens succes ikke sker på bekostning af noget andet, og at prisen derfor ender med at være for høj.

Succes handler om, at du betragter dit liv som en helhed. Derfor bør du stræbe efter succes på alle områder, og det forudsætter, at du er bevidst om at vælge til og fra, og at du er bevidst om konsekvenserne af hvert enkelt valg.

Når livet giver mening
Succes handler altså om at blive afklaret: At finde ud af, hvad du virkelig ønsker og brænder for. Det gælder om at finde ud af, hvad du inderst inde gerne vil – og have modet til at arbejde på at opnå det.

Succes i jobbet og med karrieren handler dybest set om, at du beskæftiger dig med noget, som giver dig tilfredshed. Denne følelse kommer typisk, hvis dit job/din karriere giver mening for dig. Succes handler med andre ord om at skabe en dybere mening med livet.

Når du går efter det, du ønsker, vil du få en følelse af, at livet giver mening, og det vil virke som om, at du lever dit liv på et højere niveau – både udadtil og indadtil – end hvis du ikke ved, hvad du vil …. eller ikke tror, at det kan lade sig gøre.

Værdsæt livet
Det store paradoks er imidlertid, at det ikke er de store livsmål, der sikrer succes og tilfredshed. Selvom vi udadtil synes at have alt – og derfor betragtes som en succes – kan vi sagtens føle os som en fiasko.

Ægte tilfredshed kræver, at du ikke bare er tilfreds med dit job, din karriere og dit liv, men at du selv er i stand til at skabe denne tilfredshedsfølelse i din hverdag.

Det handler om løbende at stoppe op og værdsætte livet. At være taknemmelig og tilfreds med alt det gode og fokusere på det positive omkring de allerede opnåede resultater.

Nyd rejsen
Det er ikke bare resultaterne, der sikrer livslykken. Selve din menneskelige udvikling undervejs i processen er en vigtig faktor, og derfor gælder det også om at nyde selve rejsen.

Overordnet handler succes nemlig om:

  • at skabe et meningsfyldt liv
  • at bidrage med noget til omgivelser og fællesskab – og dermed blive fortjent påskønnet.

Og vigtigst af alt:

  • at sætte pris på dit eget liv.

Hvad betyder succes for dig? Og på hvilke områder af dit liv oplever du, at du har mest succes? Skriv gerne en kommentar i kommentarfeltet nedenfor…

Besøg Gittes egen hjemmeside her.

Om Gitte Schramm

Uddannet cand.merc. og arbejder som karriererådgiver i eget firma. Gittes speciale er at hjælpe topledere til det helt rigtige job. Hun har 14 års erfaring med headhunting og har bl.a. været Senior Partner/Direktør i et searchfirma. Forfatter til tre bøger om jobskifte.

Skriv en kommentar...

*